جشنواره تئاتر خیابانی گیلدخت

بنام خالق زیبایی ، عشق وقلم فراخوان نخستین جشنواره منطقه ای تئاتر خیابانی گیلدخت سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری رشت در راستای توجه به نقش زن در جامعه ونگاه مثبت به نقس زن در خانواده ، اجتماع و همچنین آسیب‌هایی که می‌تواند زن در جامعه متحمل شود ، نخستین جشنواره تئاتر گیلدخت را  بین … ادامه خواندن جشنواره تئاتر خیابانی گیلدخت