معرفی کوتاه جشنواره

دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان برگزار می کند:

فراخوان تولیدات محتوایی فرهنگی و هنری

کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی