فراخوان آسیب های اجتماعی

ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد (فهما) استان گیلان برگزار می کند

فراخوان تولیدات محتوایی، فرهنگی و هنری با عنوان کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی

مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری صبح قلم گیل